Bristande känsloreglering och ätstörningar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Föredraget är kostnadsfritt och ges i Universitetshuset Sal IX och via Zoom. Obligatorisk föranmälan till cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45, meddela på vilket sätt du önskar delta i föredraget.
  • Föreläsare: Martina Isaksson, fil. dr, vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Leg. Psykolog vid affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Region Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

En undersökning av över- och underreglering av känslor vid olika typer av ätstörningar, samt en fördjupning av hur överdriven självkontroll vid anorexia kan förstås och behandlas