Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre

  • Datum: –16.00
  • Plats: Föredraget är kostnadsfritt och ges i Universitetshuset Sal IX och via Zoom. Obligatorisk föranmälan till cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45, meddela på vilket sätt du önskar delta i föredraget.
  • Föreläsare: Sara Riggare, fil. dr, vid Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning