Vad är en bra utbildning för barn med autism i förskola och skola?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Föredraget är kostnadsfritt och ges digitalt via zoom. Obligatorisk föranmälan till cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45
  • Föreläsare: Ingrid I Olsson, fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Hur forskningen kan användas för att utveckla mer inkluderande undervisning.

I sitt föredrag kommer Ingrid att redovisa resultatet av en studie som hon har medverkat i som grundar sig på den ökade forskningen om undervisning av barn med autism. Studien svarar på frågorna: Vilken kunskap ger den uppmärksammade forskningen om autism? Vilken kunskap om autism blir inte uppmärksammad?

I föredraget belyses hur forskningen kan användas för att utveckla mer inkluderande undervisning. Ingrid kommer att berätta om en ny modell: ”the Inclusion Education Model” och hur denna kan användas för att förstå hur forskning kan bidra till ökad inkludering. I föredraget ges exempel på vad forskningen visar, varvat med erfarenheter från förskolor och skolor.