Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Föredraget är kostnadsfritt och ges i Universitetshuset Sal IX och via Zoom. Obligatorisk föranmälan till cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45, meddela på vilket sätt du önskar delta i föredraget.
  • Föreläsare: Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden