EU Citizens 30 Years On – Economic Contributors, Political Members, Right-holders?

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Konferens

Varmt välkomna att delta i den internationella konferensen EU Citizens 30 Years On – Economic Contributors, Political Members, Right-holders? som blickar tillbaka, blickar framåt och utvärderar tre decennier av unionsmedborgarskap.

2022 är det 30 år sedan Unionsmedborgarskapet infördes. Mycket har hänt både för Sverige och för EU under dessa tre decennier. Unionsmedborgarskapet har ansetts vara världens första postnationella medborgarskap trots att det är ett komplement till de nationella medborgarskapen. EU-medborgaren åtnjuter en rad rättigheter som förändrats och omtolkats, mot bakgrund av den ekonomiska integrationsprocessen.

Den internationella konferensen EU Citizens 30 Years On – Economic Contributors, Political Members, Right-holders? blickar tillbaka, blickar framåt och utvärderar dessa tre decennier av unionsmedborgarskap mot bakgrund av det återuppväckta intresset för ekonomiska bidrag och den roll dessa borde spela för sociala roller och politisk makt.

Har man levt upp till tidigare förväntningar? Vilka problem möter medborgaren idag? Spelar ekonomiska bidrag större roll? Vad betyder det för medborgarskapet, och i synnerhet unionsmedborgarskapet? Vilka utmaningar väntar imorgon?

Anmäl dig här: https://www.europeancitizenship30.se/registration/