Toxikologi och säkerhetsvärdering, 7,5 hp – utbildning för dig som är yrkesverksam

  • Datum:
  • Föreläsare:
  • Arrangör: Avdelingen för uppdragsutbildning
  • Kontaktperson: Amanda Romppala
  • Utbildning

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet arrangerar kursen Toxikologi och säkerhetsvärdering, 7,5 hp, för dig som är yrkesverksam.

Kursen vänder sig i första hand till dig som i din yrkesverksamhet har behov av en grundläggande utbildning i toxikologi, med inriktning mot produktion av läkemedelsberedningar, för att kunna ansöka om QP-behörighet hos Läkemedelsverket.

Mer information om kursen och anmälan. 

Sista anmälningsdag: 3 mars 2023