Medicinska fakultetens installationsföreläsningar

Medicinska fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Länk till de direktsända föreläsningarna.

Program

09:15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Karin Forsberg Nilsson.

Niklas Juth: Värderingar i vården: öppna och dolda.

Anna T. Höglund: Vem bryr sig? Perspektiv på omvårdnadens etik.

Tryggve Nevéus: Varför kissar barn i sängen och vad kan vi göra åt det?

10:20 Paus

10:40 Dag Nyholm: Att behandla Parkinsons sjukdom –
från Nobelpriset till vardagslivet.

Peter Thelin Schmidt: Sju meter liv – hälsa och ohälsa i mag-tarmkanalen.

Maria Svensson: Kronisk njursjukdom – orsaker och konsekvenser.

Robert Bodén: Att lindra psykisk sjukdom: från piller till magnetstimulering.

12:00 Lunchpaus

13:00 Josef Järhult: Läkemedelsrester och resistensutveckling i människor, djur och miljö: ”One Health” – hur hänger allt ihop?

Stina Syvänen: Bilder av den åldrande hjärnan med strålande tekniker.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas med den högtidliga professorsinstallationen i universitetshusets aula fredagen den 18 november klockan 15.00.