Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Historisk-filosofiska fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Länk till de direktsända föreläsningarna.

Program

13:20 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Erik Lindberg.

Eva Lindqvist Sandgren: Med markradar och mikroskop i händerna på en konstvetare.

Mikael Alm: Bliv vid din läst! Kläder och social ordning i 1700-talets Sverige.

Gudrun Andersson: Hemma hos – professorer i 1700-talets Uppsala.

Jenny Björklund: Att ställa genusvetenskapens frågor med hjälp av litteraturens mammor.

14:45 Paus

15:05 Karl-Johan Lindholm: Arkeologi för framtiden. Långtidsperspektiv, biokulturarv och forskningsinfrastruktur.

Andrew Reisner: Hur sannings- och värdebaserade överväganden samspelar när det gäller att avgöra vilka uppfattningar vi bör ha.

Orsi Husz: Identitetsekonomin. Att utforska historien om vår finansiella vardag.

Christina Fredengren: Mer-än-mänskligt natur/kulturarv.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas med den högtidliga professorsinstallationen i universitetshusets aula fredagen den 18 november klockan 15.00.