Utveckling av en plattform för forskning inom e-hälsa

  • Datum: –15.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Waldenströmsalen, Rudbeck C11
  • Föreläsare: Mudassir Mustafa är fil.dr. i systemvetenskap och leder den tekniska utvecklingen av en ny version av en internetbaserad plattform för forskning inom e-hälsa.
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Forskaren och systemutvecklaren Mudassir Mustafa leder en grupp som utvecklar en ny forskningsportal, kallad U-CARE-plattformen (Plattformen).

Plattformen kommer bland annat kunna användas för att testa och utvärdera moderna e-hälso-interventioner. I det här seminariet kommer Mudassir att presentera vilka metodologiska och teoretiska utgångspunkter som har applicerats i utvecklingen av Plattformen, vilka risker som har identifierats och vilka utmaningar de har mött.

Seminariet är en del av U-CARE seminarieserie och öppet för alla att delta. Det kommer att hållas på engelska, men det går utmärkt att ställa frågor på både svenska och engelska!