Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Språkvetenskapliga fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Länk till de direktsända föreläsningarna.

Program

09:40 Inledning av Språkvetenskapliga fakultetens dekanus, professor David Håkansson.

Harald Hammarström: Räkneord i världens språk: Enhet och mångfald.

Erik Smitterberg: Förändras inte engelskan under 1800-talet?

10:25 Paus

10:45 Dan Mcintyre: Linguistics for an Uncertain World.

Maria Engström: Den ryska messianismen och kriget i Ukraina.

Alexander Pereswetoff-Morath: Ingermanland: en "rysk värld" i stormaktstidens Sverige?

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas med den högtidliga professorsinstallationen i universitetshusets aula fredagen den 18 november klockan 15.00.