Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Samhällsvetenskapliga fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats och via direktsändning.

Länk till de direktsända föreläsningarna.

Program

09:15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Joakim Palme.

Karl-Oskar Lindgren: Delad demokrati? Drömmen om det politiskt jämlika samhället.

Roland Almqvist: New Public Management – erfarenheter och effekter.

Anders Ögren: Om pengar i allmänhet och e-kronor i synnerhet – en ekonomisk-historisk analys av digitala valutor.

Charles Parker: Can we avoid a Climate catastrophe?  Political Action from the Global to the Local.

10:40 Paus

11:00 Tatjana Pavlenko: Statistisk maskininlärning, AI och Big Data – forskning för samhällets utmaningar.

Hanne Fjelde: Demokrati i vågskålen. Kan osäkerhet och våld främja stödet för autokratiska ledare?

Ann-Mari Sätre: Kvinnors roller och agerande i ryska samhället – före och under kriget i Ukraina.

Maria Blomgren: Organisationer i omvandling. Förändrade styrmodeller i skola och sjukvård. 

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas med den högtidliga professorsinstallationen i universitetshusets aula fredagen den 18 november klockan 15.00.