Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsningar

Utbildningsvetenskapliga fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna kan ses på plats eller via direktsändning.

Länk till de direktsända föreläsningarna.

Program

13:00 Inledning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Esbjörn Larsson.

Thomas Nygren: Effektiv undervisning mot lögner och missförstånd på nätet.

Marie Karlsson: Berättelsens kraft i människans liv.

Katarina Gustafson: Barns vardag i tid och rum.

Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas med den högtidliga professorsinstallationen i universitetshusets aula fredagen den 18 november klockan 15.00.