Professorsinstallation 2022

Vid den högtidliga professorsinstallationen installeras nya professorer vid Uppsala universitet.

Under ceremonin hålls följande tre installationsföreläsningar:

Professor i sociologi, Stina Bergman Blix: (O)uttalade känslor – från teatern till domstolen.

Professor i pediatrisk omvårdnad, Karin Enskär: Smärtlindring till barn, inte bara medicin.

Professor i kemi med inriktning mot elektrokemi för energilagring, Erik Berg: Kemi som drivkraft bakom elektrifiering – och tvärtom.

Fler föreläsningar under installationsveckan

Övriga professorer som installeras ger sina föreläsningar tidigare i veckan, 16-17 november, fakultetsvis:

Teologiska fakultetens installationsföreläsningar
17 november 13.40 - 14:00

Medicinska fakultetens installationsföreläsningar
17 november, kl. 09.15–13.40

Juridiska fakultetens installationsföreläsningar
17 november, kl. 09.15–09.40

Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar
16 november, kl. 13.20–16.25

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar
16 november kl. 09.15–16.00

Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsningar
17 november, kl. 13.00–14.05

Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar
17 november, kl. 09.40–11.45

Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar
16 november, kl. 09.15–12.20

Biljetter

Installationen och alla föreläsningar är öppna för allmänheten. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med fredag 18 november klockan 13:00. Till föreläsningarna under veckan behövs inga biljetter.