AI4Research open seminar

  • Datum: –14.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64314923875
  • Föreläsare: Ola Engkvist, AstraZeneca Gothenburg
  • Webbsida
  • Arrangör: AI4Research
  • Kontaktperson: Cecilia Alsmark
  • Telefon: 0737078418
  • Seminarium

Artificiell intelligens har, de senaste åren, vuxit fram som ett kraftfullt redskap inom kemi och livsvetenskaperna. Dagens seminarium handlar om användandet av AI inom läkemedelsutveckling. Var är vi nu och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Seminariet ges på engelska. Mer information hittar du på den engelska versionen av den här sidan.