SKOLU-2023 Skandinavisk konferens för lärare och lärarutbildare i språk

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Susana S. Fernández, Henrik Bøhn, Maria Håkansson Ramberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen i Norge, Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering (FBA) Uppsala universitet, Sverige.
  • Kontaktperson: Birgitta Hellquist
  • Konferens

Är du språklärare eller lärarutbildare? Vill du diskutera klassrumspraktik och feedback eller hur didaktisk forskning och klassrumspraktik kan förenas? Under SKOLU-2023 erbjuds föreläsningar och workshops för och av forskare och språklärare.

Konferensen är ett tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter på temat "Feedback i språkinlärning - skriftlig och muntlig feedback, ur lärar- och elevperspektiv"

Målgrupp: Lärare och lärarutbildare i Norden. 
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Svenska deltagare kan få eventuell resa och uppehälle finansierad av SFUB
Anmälan: Öppnar i april 2023
Konferensspråk: Något av de skandinaviska språken, engelska eller respektive målspråk. 

Konferensen genomfördes för första gången i oktober 2021 i Köpenhamn och är resultatet av ett samarbete mellan Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen i Norge och Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering (FBA) vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet i Sverige.