U-CARE seminar series: Improved recruitment to clinical research: Using embedded Studies Within a Trial

  • Datum: –15.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Waldenströmsalen, Rudbeck entréplan C11
  • Föreläsare: Louise von Essen, psykolog och professor i vårdvetenskap
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Randomiserade kontrollerade studier (RCTs) används ofta för att utvärdera behandlingar. Olyckligtvis är det ofta svårt att rekrytera till dessa studier vilket leder till otillförlitliga resultat. Den evidensbaserade kunskapen om rekrytering till klinisk forskning är mycket begränsad.

I detta seminarium kommer Louise von Essen att förklara hur Studies Within A Trial (SWAT) kan användas för att öka den evidensbaserade kunskapen om olika rekryteringsstrategier. Hon kommer att berätta vad som menas med SWATs, varför de är viktiga och ge sina bästa tips baserat på erfarenheter av att ha använt SWATs i sin forskning.

Seminariet kommer att hållas på engelska.