Webbinarium om Erasmuspraktik

Funderar du på att samla in data eller göra praktik utomlands? Ett Erasmuspraktikstipendium gör det möjligt för studenter att genomföra praktik eller samla in data för ett examensarbete eller ett självständigt arbete som till exempel exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling vid ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa.

Webbinariumet arrangeras av enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering. Vi inleder med en presentation och rundar sedan av med frågor i slutet. Webbinariumet hålls på engelska.

Webbinariumet följs sedan upp av ett Zoom drop-in mellan kl.13:00–14:00. Under vår Zoom drop-in får du träffa av våra internationella handläggare och kan där ställa alla dina frågor om Erasmuspraktik. Vänligen notera att det är olika länkar till webbinariumet och drop-in. 

Registrera dig för att delta.