Hedersdoktorsföreläsningar vid medicinska och farmaceutiska fakulteterna

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Michael Georges Cecilie Svanes Alexander Masters Siew Chai Richard Bergström
  • Webbsida
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Välkommen till de öppna föreläsningarna med 2023 års hedersdoktorer i medicin och farmaci!

Michel Georges: ”A Bovine GWAS Reveals Determinants of Mobilization Rate and Dynamics of Endogenous Retroviruses”

Michel Georges är professor i genetik vid University of Liège i Belgien och är föreståndare för GIGA-R, ett excellenscenter för medicinsk och veterinärmedicinsk forskning. Han har gjort en rad banbrytande insatser inom genetiken där han ofta använt domesticerade djur som modeller för att kartlägga hur en rad mutationer i nötkreatur, hund, får och gris påverkar viktiga fysiologiska egenskaper (till exempel muskelmassa och mjölksammansättning) och flera monogena sjukdomar främst hos nötkreatur.

Cecilie Svanes: ”The Early Life and Preconception Origins of Adult Asthma and COPD”

Cecilie Svanes är professor vid Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse vid Bergens Universitet. Svanes forskningsområde rör astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) med ett särskilt intresse kring barndomsmiljöns betydelse för luftvägshälsa som vuxen.

Alexander Masters: ”The Patient Doctor and the Doctoring Patient”

Alexander Masters är författare och frilansjournalist bosatt i Storbritannien. Hans engagerande journalistiska arbete har varit avgörande för att få till stånd en unik klinisk prövning för svårt cancersjuka patienter vid Akademiska sjukhuset.

Siew Chai: ”The Enigma that is IRAP: Is it an Enzyme, a Receptor or a Trafficking Molecule?”

Siew Chai är associate professor och verksam vid Biomedicine Discovery Institute, Monash University i Australien. Hon gjorde tidigt i sin karriär banbrytande insatser genom identifikation av den makromolekylära måltavlan för den endogena kognitionsförstärkaren angiotensin IV.

Richard Bergström: ”Media and Media – Not Same Same”

Richard Bergström har under covid-19 pandemin varit Sveriges nationella vaccinsamordnare och är bosatt i Schweiz. Han har varit en viktig och väldigt synlig person under pandemin och har i sin roll som vaccinsamordnare varit handlingskraftig och tydlig i sin kommunikation.