Antibiotic resistance – joint actions towards sustainable solutions: Symposium and the 2023 Göran Gustafsson Lecture in Medicine

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Professor Gerry Wright
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala University, Uppsala Antibiotic Center and the Göran Gustafsson Foundations
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson, Eva Garmendia
  • Föreläsning

Välkommen till ett symposium om antibiotikaresistens tillsammans med 2023 års Göran Gustafsson-föreläsning i medicin. Symposium och föreläsning ges på engelska.

Symposium med årets Göran Gustafssonföreläsning i medicin 2023.

2023 års föreläsning är en del av ett större symposium i samarbete med Uppsala universitets Uppsala Antibiotic Center, UAC. Göran Gustafssonföreläsare och huvudföreläsare är Gerry Wright, föreståndare på Institute for Infectious Disease Research och professor vid institutionen för biokemi och biomedicinska vetenskaper vid McMaster University i Kanada.

Anmälan till symposiet öppnar i februari 2023, under tiden kan du spara datumet!

Göran Gustafssons föreläsare och huvudföreläsare 2023 är professor Gerry Wright, direktör vid Institutet för infektionsforskning och professor vid institutionen för biokemi och biomedicinska vetenskaper, McMaster University, Kanada.

Huvudföreläsningen av prof. Wright kommer att följas av korta föredrag om olika ämnen relaterade till antibiotikaresistens. OBS: Symposium och föreläsning ges på engelska.

Övriga bekräftade föreläsare

Diarmaid Hughes, professor, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, och ENABLE-2 co-koordinator

Christel Bergström, professor, institutionen för farmaci.

Linus Sandegren, Associate Professor, Department of Medical Biochemistry and Microbiology

Christer Malmberg, chefsforskare på Gradientech.

Anna-Carin Nordvall, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen.

Francesco Ciabuschi, professor, företagsekonomiska institutionen.

Hedvig Gröndal, Sveriges lantbruksuniversitet.