Antibiotic resistance – joint actions towards sustainable solutions: Symposium and the 2023 Göran Gustafsson Lecture in Medicine

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Professor Gerry Wright
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala University, Uppsala Antibiotic Center and the Göran Gustafsson Foundations
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson, Eva Garmendia
  • Föreläsning

Välkommen till ett symposium om antibiotikaresistens tillsammans med 2023 års Göran Gustafsson-föreläsning i medicin. Symposium och föreläsning ges på engelska.

Varje år bjuder Uppsala universitet tillsammans med Göran Gustafssons stiftelse in en internationellt känd forskare inom medicin för att hålla en föreläsning. Årets föreläsning och symposium ges i samarbete med Uppsala universitets Uppsala Antibiotic Center.

Anmälan är nu öppet: https://bit.ly/GG2023registration. Deadline är 11 april.

Göran Gustafssonföreläsare och huvudföreläsare 2023 är professor Gerry Wright, verkställande direktör för Canada’s Global Nexus for Pandemics and Biological Threats och professor vid institutionen för biokemi och biomedicinska vetenskaper vid McMaster University i Kanada.

Huvudföreläsningen av professor Wright följs av korta föredrag om olika ämnen relaterade till antibiotikaresistens.

Obs! Symposiet och föreläsningarna ges på engelska.

PROGRAM

Moderatorer: Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor, och Anders Karlén, professor.

13.00–13.10 Välkommen!
Anders Hagfelt, rektor, Uppsala universitet och Mats Larhed, vicerektor, vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

13.15–14.10 ”Resistance-guided Antiobiotic Discovery”
Huvudföreläsare Gerry WrightExecutive Director for Canada's Global Nexus for Pandemics och professor vid institutionen för biokemi och biomedicinska vetenskaper vid McMaster University i Kanada.

14.10–14.35 Fikapaus

14.35–14.50 ”Resistance Dynamics: Past, Present and Future”
Linus Sandegren, universitetslektor, institutionen för medicinsk biokemi mikrobiologi, Uppsala universitet.

14.55–15.10 ”Development of New Antibiotics”
Diarmaid Hughes, professor, institutionen för medicinsk biokemi mikrobiologi samt co-koordinator på ENABLE-2.

15.15–15.30 ”Current Ideas on How to Incentivise New Antibiotics R&D”
Francesco Ciabuschi, professor, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

15.35–15.50 ”Consumer Behaviour and Antibiotic Resistance – The Average Joe Latency”
Anna-Carin Nordvall, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

15.50–15.55 Paus

15.55–16.10 ”Micro-Fluidics Against a Macro-Problem: Rapid Diagnostics of AMR in Bloodstream Infections”
Christer Malmberg, chefsforskare på Gradientech. 

16.15–16.30 ”Perspectives on Antimicrobial Use and Resistance Among Swedish Physicians and Veterinarians”
Hedvig Gröndal, postdoktor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet.

16.35–16.50 ”Making the Antibiotics Hit the Right Bacteria: New Delivery Approaches to More Efficient Medicines Without Adverse Reactions”
Christel Bergström, professor, institutionen för farmaci, Uppsala universitet.

16.50–17.00 Avslutande ord
Anders Karlen, professor, institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet.

17.00–17.10 Paus

17.10–18.00 Efterföljande session med professor Gerry Wright (exklusivt för unga forskare som har anmält sig)
Moderator: Eva Garmendia, koordinator, Uppsala antibiotikacentrum.