Öppen föreläsning och panelsamtal: "Offentlig kunskapshantering i pandemier och andra kriser"

Vid vinterpromotionen den 27 januari utses vetenskapsjournalisten FD Ulrika Björkstén till hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Av den anledningen anordnas en öppen föreläsning och ett panelsamtal i Universitetshuset, Sal IX, tisdag 24 januari 2023, kl. 15.15-18.00. Evenemanget vänder sig till intresserade vid hela universitetet och är öppet för allmänheten.

Den offentliga kunskapshanteringen under coronapandemin har satt fokus på behovet av ett förtroendefullt och kritiskt autonomt förhållande mellan forskning, myndighetsarbete och vetenskapsjournalistik. I osäkra och kontroversiella kunskapslägen, där forskning blir till efter vägen och snabba politiska beslut behöver fattas på provisorisk grund, ökar kraven på en balanserad granskning och förmedling av vetenskaplig kunskap. I komplexa kriser finns ett särskilt behov av att kombinera och jämka samman kunskaper från olika vetenskapliga fält. En central uppgift för kommunikationen av forskning i kriser är därför också att bidra till överblick och allmän orientering, skapa förutsättningar för sammanvägda bedömningar, och en grundläggande förståelse för den vetenskapliga kunskapens villkor och begränsningar. Det är ett oerhört viktigt arbete, speciellt i ett överhettat medieklimat och en tid präglad av växande misstro mot universitet, myndigheter och allmänna medier.

Under symposiet reflekterar vetenskapsjournalister och forskare med erfarenhet av olika roller inom och utanför universiteten över den offentliga kunskapshanteringen under coronapandemin. Vilka villkor och ansvarsformer präglar utbytet mellan forskning, medier och myndigheter? I vilka roller och medier bör forskare verka? Vilka erfarenheter kan tas med in i andra kriser?

Program

15.15: Introduktion av Anders Ekström

15.30–16.15: Öppen föreläsning av Ulrika Björkstén: "Konsten att vara tydlig med ett osäkert budskap"

16.15–16.30: Paus

16.30–18.00: Panelsamtal med deltagande av Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, Uppsala universitet (samtalsledare), Ulrika Björkstén, FD i fysikalisk kemi, vetenskapskommentator, Sveriges Radio, Anders Björkman, professor i infektionsmedicin, Karolinska Institutet, Maja Fjaestad, docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Karolinska Institutet, tidigare statssekreterare vid Socialdepartementet, samt Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet