Höstskörd av humle och säd

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kulturreservatet Linnés Hammarby Danmarks-Hammarby, Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Kulturevenemang, Temadag

Nu skördar vi humle, havre, korn och grönsaker. Kom med, du med! Se på när bonden tröskar råg och lär dig mer om de historiska redskapen.

Agrarhistorikerna skördar de sista grönsakerna och grödorna till årets ölbryggning. Lär dig mer om humle, korn och gamla jordbruksredskap.

Avgift 100 kr för entré till byggnader och museiområde. Fri entré för barn under 18 år samt för anställda och studenter vid Uppsala universitet.

En kvist humle liggande på en vit kökshandduk med röd bård, fotograferad med de röda träbyggnaderna på Linnés Hammarby i bakgrunden.