Höstskörd av humle (och säd)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kulturreservatet Linnés Hammarby Danmarks-Hammarby, Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Temadag, Kulturevenemang

Nu skördar vi humle, havre, korn och grönsaker. Kom med, du med! Se på när bonden tröskar råg och lär dig mer om de historiska redskapen.

Uppdatering 23 augusti: Säden är inte mogen än. Det kommer därför bara att skördas humle och grönsaker denna dag.

Uppdatering 24 augusti: På grund av sjukdom blir det inte heller någon skörd av grönsaker.

Agrarhistorikerna skördar humle till årets ölbryggning. Lär dig mer om humle och samla humlekottar till din egen sovpåse.

Avgift 100 kr för entré till byggnader och museiområde. Fri entré för barn under 18 år samt för anställda och studenter vid Uppsala universitet.

En kvist humle liggande på en vit kökshandduk med röd bård, fotograferad med de röda träbyggnaderna på Linnés Hammarby i bakgrunden.