Gör det nu, sluta prokrastinera

Tillhör du de som upprepat skjuter upp ditt pluggande? Alla tenderar att skjuta upp uppgifter eller beslut då och då, men för vissa skapar det problem.

Även om det för många inte får så stora konsekvenser, kan det för en del bli ett hinder i studierna. Det kan leda till sämre studieresultat, onödigt hög stress innan en examination samt ökad ångest och nedstämdhet. Föreläsningen ger dig råd och tips om vad du själv kan göra för att bryta din prokrastinering och börja göra det nu!

Varje onsdag erbjuder Studenthälsan en lunchföreläsning om vanliga frågor kopplade till livet som student. Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala eller Johannelunds teologiska högskola är välkommen att ta del av Studenthälsans utbud.

Lunchföreläsningen hålls digitalt via Zoom. Ingen anmälan krävs.

Observera att föreläsningen ges på engelska.