Våga misslyckas!

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Föreläsningen hålls av en av Studenthälsans kuratorer.
  • Webbsida
  • Arrangör: Studenthälsan
  • Kontaktperson: Studenthälsan
  • Telefon: 018-471 69 00
  • Studentevenemang

Många brottas med en oro att inte nå upp till sina eller andras krav, och ofta när vi jämför oss med andra kan vi känna oss otillräckliga. Vi hoppas att den här föreläsningen ska vara dig till hjälp i att förstå och att ta hand om din prestationsångest och rädsla att misslyckas.

Varje onsdag erbjuder Studenthälsan en lunchföreläsning om vanliga frågor kopplade till livet som student. Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala eller Johannelunds teologiska högskola är välkommen att ta del av Studenthälsans utbud.

Lunchföreläsningen hålls digitalt via Zoom. Ingen anmälan krävs.