Hantera din stress och skapa en hållbar studietid

Känner du sig stressad av förväntningar, deadlines och för mycket att göra? Under den här lunchföreläsningen lär du dig mer om vad stress är, och hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt, för att skapa en mer hållbar studietid!

Varje onsdag erbjuder Studenthälsan en lunchföreläsning om vanliga frågor kopplade till livet som student. Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala eller Johannelunds teologiska högskola är välkommen att ta del av Studenthälsans utbud.

Lunchföreläsningen hålls digitalt via Zoom. Ingen anmälan krävs.

Observera att föreläsningen hålls på engelska.