Intervjuer som källmaterial – tips på digitala verktyg

  • Datum: –14.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till dig som vill lära dig om digitala verktyg för att transkribera och analysera intervjuer. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktygen på!

Under tillfället kommer vi att titta på några digitala verktyg för att hantera intervjuer som källmaterial. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

Öppna ljud- eller videofiler i oTranscribe och transkribera dem manuellt

Exportera transkriptionen från oTranscribe till ett annat format/program för vidare arbete

Göra en enkel upptaggning av din transkriberade intervju i Taguette

Känna till vilka verktyg för kvalitativ dataanalys som finns och hur de skiljer sig åt (t. ex. Nvivo, Catma, QDA Miner Lite, MaxQDA)

Veta hur du kan få vidare hjälp i dina uppgifter och hur du kan hitta andra verktyg om du behöver.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.  

Anmäl dig