Introduktion till att städa data i OpenRefine

  • Datum: –11.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Det här är en kurs för dig som behöver städa din data för att sedan kunna analysera den. Det kan behövas om den är inkonsekvent inmatad, kommer från flera olika källor eller behöver ha ett annat format för att kunna analyseras.

Med OpenRefine kan du enkelt ta bort onödiga blanksteg, slå ihop olika stavningar av ett ord, slå ihop eller dela upp kolumner, hitta avvikande värden och mycket mer. 

Vi går igenom import av data till OpenRefine, olika sätt att visa och bearbeta datan, export för vidare analys eller visualisering samt hur du hittar fördjupningsmaterial och stöd. 

Inga förkunskaper behövs, men du behöver installera OpenRefine innan kursen startar. 

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig