Litteraturöversikter i farten: Kvalitetsgranska studier

  • Datum: –08.35
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

När du har hittat studier som är relevanta för att besvara frågan i din översikt är det dags att granska om de håller tillräckligt hög kvalitet. Du kan ta hjälp av granskningsmallar och checklistor för att bedöma olika typer av studier. Vi förklarar hur det här steget i processen går till och var du kan hitta mallar för att granska olika studietyper. 

Ingen föranmälan behövs. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter.