Från 11 241 studier till handfasta råd till lärare – om forskningssammanställningar med Skolfi som exempel

  • Datum: –14.30
  • Plats: Blåsenhus Blåsenhus 11:128
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Systematiska översikter är användbara både inom akademin och för verksamma inom skola och förskola. Det här tillfället är till för dig som vill veta mer om forskningssammanställningen som metod och publikation.

Vi tittar närmare på logiken och arbetssättet bakom en sådan översikt och vad som särskiljer en systematisk översikt från traditionella litteraturöversikter, med exempel från en systematisk översikt från Skolforskningsinstitutet. Vi öppnar också för en diskussion om vilken roll systematiska översikter bör spela inom utbildningsvetenskap.

Anmäl dig