Vinterpromotion vid Uppsala universitet

Doktorspromotion för hedersdoktorer samt doktorer efter avlagda prov.

Vinterpromotion vid Uppsala universitet

Doktorspromotion för hedersdoktorer samt doktorer efter avlagda prov.

 

Program

07.00: Kanonsalut från Uppsala slott (33 skott)

08.00: Klockringning, Uppsala Domkyrka

12.00: Promotion inom samtliga nio fakulteter i universitetsaulan. Under ceremonin spelar Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitets symfoniorkester. Orkestern har spelat på universitetets högtider sedan år 1637. Ceremonin innefattar kanonsalut i intervaller mellan kl. 12.45-15 (67 skott). Samtliga platser ska vara intagna kl. 12.00. Biljetter finns att hämta kostnadsfritt utanför aulan från kl. 10.00 på promotionsdagen.

Välkomna!