Lösningen på en 300-årig gåta? Diktaren bakom ”Skogekär Bergbo"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalen, plan 6
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Viveka Stolt
  • Föreläsning

I denna föreläsning lägger Anna Blennow, docent i latin vid Göteborgs universitet, fram nya indicier i gåtan om vem som döljer sig bakom diktarpseudonymen Skogekär Bergbo.

Frågan har diskuterats alltsedan 1600-talet då Skogekärs tre diktsamlingar Thet Swenska Språketz Klagemål (1658), Wenerid (1680) samt Fyratijo små wijsor (1682) publicerades. Dessutom presenteras nya arkivfynd ur UUB:s handskriftssamling i form av två opublicerade dikter som av allt att döma bör tillskrivas Skogekär Bergbo.

Föreläsningen är öppen för alla, ingen föranmälan behövs. Evenemanget streamas även via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66252514237

Sidor ur diktsamlingen Wenerid av Skogekär Bergbo