Drop-in-handledning i informationssökning på Ekonomikums bibliotek

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ekonomikum Ekonomikums bibliotek
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Lisa Åström
  • Utbildning

Har du kört fast och behöver hjälp med att komma vidare i att hitta litteratur eller information inom juridik eller samhällsvetenskap, till ditt pm eller självständiga arbete? Vet du inte hur du ska komma vidare i att referera?

Välkommen på vårt drop-in tillfälle där du kan få hjälp av våra bibliotekarier specialiserade på informationssökning inom juridik och samhällsvetenskap.

Drop-in, ingen föranmälan behövs.