Litteraturöversikter i farten: Grå litteratur

Har du funderingar kring Grå litteratur? Vi kommer att prata om vad Grå litteratur är, när det är relevant att använda Grå litteratur och var Grå litteratur kan hittas.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Ingen föranmälan behövs. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.