Reading strategies for efficient studies

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Spektrum Karin Boye-biblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Patrick Carroll
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om lässtrategier för att studera mer effektivt.

Till exempel, om metoder och verktyg som kan förbättra din läsning och ditt lärande. Dessutom visar vi hur du med hjälp av en talsyntes kan kombinera att läsa med både ögonen och öronen och på så sätt variera din studieteknik.

Tillfället ges på engelska på plats.

Anmäl dig