Knowledge Leveragers: The Rise of a New Corporate Form

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Valbona Muzaka, Senior Global Horizons Fellow, SCAS. Associate Professor, Department of Economic History, Uppsala University
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Ellen Werner
  • Seminarium

Valbona Muzaka, SCAS & Uppsala University, talar på temat "Knowledge Leveragers: The Rise of a New Corporate Form". Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund.

Med fokus på läkemedelssektorn kommer seminariet att behandla en ny typ av företag som har bildats under trycket från nyliberalisering-finansiering.

Detta kommer att vara ett hybridevenemang.

För mer information om evenemanget, vänligen se: www.swedishcollegium.se/subfolders/Events.html