Docentföreläsning: The analysis and interpretation of stellar spectra

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen (10134) och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67987385926
  • Föreläsare: Dr Anish Amarsi
  • Kontaktperson: Anish Amarsi
  • Docentföreläsning

Institutionen för fysik och astronomi inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet astronomi och astrofysik.

Ordförande: Professor Nikolai Piskunov

Docenturnämndens representant: Professor Stephan Pomp

Läs mer på den engelska sidan.