Öppen föreläsning – Kritiska metaller och mineral: globala producenter, tillgångsrisk och nordisk potential med Erik Jonsson

  • Datum: –19.30
  • Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Uppsala eller online Zoom
  • Föreläsare: Erik Jonsson, Statsgeolog SGU och Adjungerad professor i mineralogi vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, Folkuniversitetet Uppsala och Stadsbiblioteket Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Föreläsning

Varmt välkomna till Framtidsakademin tema Gruvkonflikter och resursframtider och vårens första föreläsning "Kritiska metaller och mineral: globala producenter, tillgångsrisk och nordisk potential" med Erik Jonsson, Statsgeolog SGU och Adjungerad professor i mineralogi vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet!

Kritiska metaller och mineral: globala producenter, tillgångsrisk och nordisk potential

Det vi sedan omkring 2010 mestadels menar med termen ”kritiska metaller och mineral” omfattar en grupp av industriellt viktiga metaller och mineral vars klassificering i EU baseras på deras totala ekonomiska vikt för europeisk industri kombinerat med deras tillgångsrisk.

Trots storleken på EU:s ekonomi producerar vi idag endast en bråkdel av alla de metaller och mineral som vår industri kräver för sin fortlöpande produktion; för den absoluta merparten av sådana råmaterial är vi helt beroende av import, medan återvinning idag inte är relevanta alternativ för flertalet av dem. Många av dessa nyckelmetaller har dessutom få eller i vissa fall singulära, ofta icke-demokratiska och/eller sköra stater som producentländer, som exempelvis Kina, Kongo eller Ryssland. Detta leder till tillgångsrisk, alltså att risk finnes att ett producentland av en eller annan anledning kan komma att begränsa eller stänga ned sin produktion och/eller export till ett eller flera länder. För att säkra tillgången till dessa råmaterial krävs diversifiering av den globala produktionen och i synnerhet utökad brytning på lokal till regional skala: detta har också potentialen att minska energiåtgång för transporter med mera liksom att säkerställa en mera hälso- och miljövänlig process än i dagens producentländer. Ur ett europeiskt perspektiv är den berggrundsgeologiska enhet som kallas den Fennoskandiska skölden (omfattande den äldre berggrunden i Norge, Sverige, Finland samt en mindre del av nordvästligaste Ryssland) tillsammans med Grönland bland de mest relevanta för både brytning av malmer idag och prospektering efter nya mineraliseringar. Nyligen avslutade samt pågående projekt med fokus på att sammanställa information kring potentialen för kritiska metaller och mineral i dessa regioner visar att här finns möjlighet att producera en avsevärd del av Europas framtida behov, inte minst vad gäller den snabbt ökande efterfrågan på specifika kritiska metaller och mineral för ”gröna” energiteknologier.

Se till exempel: https://www.lyellcollection.org/doi/10.1144/SP526-2022-55

Foto på Erik Jonsson