Tidigmoderna studenter – historia och källmaterial

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Föreläsare: Johan Sjöberg
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Uppsala universitet har verkat kontinuerligt sedan slutet av 1500-talet. Sedan dess har hundratusentals studenter sökt sig till lärosätet. Vid det här tillfället kommer vi att se närmare på hur man hittar uppgifter om enskilda studenter.

Under de första seklerna var samtliga studenter män. Många kom från prästfamiljer, andra var söner till ämbetsmän, men ganska många kom också från borgarfamiljer och från allmogen. Från och med slutet av 1800-talet öppnades universiteten också för kvinnliga studenter. Det finns många olika slags källor som berör studenter och studentliv i historisk tid, inte minst vid Uppsala universitetsbibliotek.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Anmäl dig