The Promise and Peril of Biography

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Henrik Berggren, Carina Burman, Fredrik Logevall, Anna Williams
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Ellen Werner
  • Föreläsning

Henrik Berggren, Carina Burman, Fredrik Logevall och Anna Williams kommer att delta i en paneldiskussion om "The Promise and Peril of Biography".

Biografier fortsätter att vara omåttligt populära bland den läsande allmänheten. Bland akademiker ses de dock ofta på med misstänksamhet, på grund av den förmodade tendensen att ämnet angrips isolerat från de större krafter, trender, system och strukturer som personen i fråga verkade i. Panelen kommer att diskutera en rad frågor som rör biografiskrivande.

För mer information om evenemanget, vänligen se den engelska versionen.

Föreläsningen kommer även att vara tillgänglig via Zoom. Föranmälan till det fysiska evenemanget krävs senast 9 februari 2023. Antalet platser är begränsat.

Mer information och anmälan till det fysiska evenemanget finns hos Swedish Collegium for Advanced Study.