Hur har föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning upplevt Covid-19-pandemin?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Det öppna föredraget ges också via Zoom
  • Föreläsare: Tommie Forslund, psykolog, fil. Dr, SUF Kunskapscentrum, Nära vård och hälsa, Region Uppsala.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning för funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning för funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras barn är sårbara familjer som kan vara känsliga för omvälvande händelser och som oftare än andra behöver stöd. Deras liv påverkades av Covid-19-pandemin. Föredraget handlar om de effekter som föräldrar med IF upplevde pandemin medförde dem, deras föräldraskap och för deras barn. Obligatorisk anmälan: cff@cff.uu.se eller 018-4716445

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras barn är sårbara familjer som kan vara känsliga för omvälvande händelser och som oftare än andra behöver stöd. Deras liv påverkades av Covid-19-pandemin. I sitt föredrag berättar Tommie om vad han och hans medforskare, Stina Fernqvist och Helena Tegler, Centrum för Socialt Arbete (CESAR), kom framtill i sin studie om de effekter som föräldrar med (lindrig) IF upplevde Covid 19 medförde dem, deras föräldraskap och för deras barn.

Forskarna kom fram till att Covid 19 hade betydande effekter för familjerna t.ex. genom ökade krav i föräldraskapet och minskade resurser för coping som resulterade i ansträngda förälder-barn interaktioner och relationer. Viktiga faktorer som påverkade var t.ex. att det inte fanns anpassad information om pandemin, minskat professionellt och informellt stöd, samt att det förekom skolrelaterade förändringar så som hemundervisning. Resultaten pekar på vikten av att uppmärksamma konsekvenser av kriser och att det finns ett behov av kontinuerligt föräldrastöd för föräldrar med IF.