Licentiatseminarium: Intricacy and stability of graphene spintronic devices

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101121 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/8983647595
  • Föreläsare: Daria Belotcerkovtceva
  • Kontaktperson: Daria Belotcerkovtceva
  • Licentiatseminarium

Opponent är Samuel Avila Lara från Chalmers tekniska högskola.