Publish with a CC-license

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Börje Dahrén
  • Utbildning

Introduktion till Creative Commons-licenser och hur de används på bästa sätt.

Föreläsningen hålls på engelska.

Anmäl dig