How to avoid predatory publishing

  • Datum: –16.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Börje Dahrén
  • Utbildning

Forskningsetiskt tveksamma utgivare är ett problem inom vetenskaplig publicering. Rovförlag och en gråzon av aktörer balanserar på gränsen till acceptabel standard. Lär dig navigera i publiceringslandskapet.

Föreläsningen hålls på engelska.

Anmäl dig