Fördjupningskurs 3D-skrivning

  • Datum: –20.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: EBC Makerspace
  • Utbildning

Välkomna till EBC Makerspaces fördjupningskurs i 3D-skrivning!

Det här är en fortsättning på kursen "Introduktion till EBC Makerspace" där vi går djupare in på detaljer och visar verktyg och metoder för att optimera små eller på andra sätt mer utmanande prints.

Kursen går i huvudsak igenom hur man använder de mer avancerade funktionerna i Prusa Slicer samt hur man använder EBC-Makerspaces 3D-scanner.

Kursen hålls online på Zoom.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig