Finansiell data och företagsinformation i Refinitiv Eikon/Datastream

Välkommen till en en kurs i att hämta finansiell data och företagsinformation. Den största delen av kursen ägnas åt Refinitiv Eikon/Datastream. Därefter tittar vi på Retriever Business (Bolagsinfo) och några databaser via Swedish House of Finance Research Data Center.

Ur innehållet:

-hämta tidsserier av aktiekurser, avkastning, fundamentaldata, estimat m.m. till excel

-filtrera fram aktier/företag utifrån börs, storlek, region, bransch etc

-söka fram händelser såsom IPO, M&A, utdelningar, aktieåterköp etc

-hitta ESG data (Environmental, Social, Governance)

Målgrupp: studenter som skriver C- eller Masteruppsats i företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och behöver ladda ner finansiell data.

Vid behov ges kursen på engelska.

Anmäl dig