Litteraturöversikter i farten: Rovförlag och förlag i gråzonen

  • Datum: –08.35
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Barbro Bornsäter
  • Utbildning

Forskningsetiskt tveksamma utgivare är ett problem inom vetenskaplig publicering. Rovförlag och en gråzon av aktörer balanserar på gränsen till acceptabel standard. Vi guidar dig kring hur du kan upptäcka tveksamma och oetiska förlag.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Öppet för alla, ingen föranmälan behövs. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.