Mary Wollstonecraft Goes to University: A Symposium

  • Datum: –17.30
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Dr Laura Kirkley, University of Newcastle, Martina Reuter Universitye of Juväskylä, Professor Lena Halldenius, Lund University, Professor Emma Clery, Uppsala University
  • Webbsida
  • Arrangör: Democracy and Higher Education
  • Kontaktperson: Emma Clery
  • Seminarium

Se den engelskspråkiga versionen för mer information om evenemanget.