Lika villkorsseminarium om Akademiskt hushållsarbete - lärdomar från genomförda projekt vid Samfak och IMBIM

  • Datum: –13.45
  • Plats: Engelska parken 22-1017
  • Föreläsare: Linda Wedlin och Matthew Webster
  • Arrangör: Lika villkorskommittén
  • Kontaktperson: Mikael Larsson
  • Seminarium

Teologiska fakultetens lika villkorskommitté bjuder in till ett tredje seminarium om "akademiskt hushållsarbete". Denna gång gästas vi av professorna Linda Wedlin (företagsekonomi) och Matthew Webster (Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi) som berättar om genomförda projekt vid deras fakultet respektive institution. Vad blev utfallet? I vilken utsträckning har projekten lett till förändring? Från 13 samtalar vi om vad vi på teologiska fakulteten kan lära av detta och vad vi vill gå vidare med. Vilka är våra största utmaningar? 

Lika villkorskommittén bjuder på lunchwrap. Anmälan senast mån 24/4 kl 12 här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/88891

Slutrapporterna för projekten finns nedan: 

Anneli Häyrén och Renita Sörensdotter: “Varför är det alltid kvinnor?” En studie av akademiska uppgifter och hushållsarbete på IMBIM"

Signe Jernberg: "Transparent makt: om hur utnämningar och uppdrag tillsätts vid Samhällsvetenskapliga fakulteten"

Ytterligare information