Att identifiera kunskapstillgångar

Det första seminariet av tre inom ramen för den poänggivande kursen Strategisk hantering av forskningsresultat.

Vi börjar med en genomgång av kursens centrala begrepp som ”kunskapstillgångar”, ”nyttiggörande” och ”innovation”. Lärarundantaget förklaras och reglerna för bisyssla gås igenom. Vi introducerar verktyget för att identifiera och kategorisera kunskapstillgångar och du får tillämpa det praktiskt på ditt forskningsprojekt. Avslutningsvis diskuterar vi vikten för dig som forskare att kontrollera dina kunskapstillgångar genom att belysa möjligheterna det skapar, men också vad som kan hända om du inte tar kontrollen.

För doktorander och forskare inom alla ämnesområden
Detta seminarium är det första av tre inom kursen Strategisk hantering av forskningsresultat. Kursen vänder sig till doktorander och forskare inom alla ämnesområden vid Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Övriga seminarier i kursen:
Seminarium 2: Att kontrollera kunskapstillgångar - onsdag 10 maj, kl. 09.15-12.00, BMC
Seminarium 3: Att paketera kunskapstillgångar - onsdag 17 maj, kl. 09.15-12.00, Ångström

Mer information och anmälan

Läs mer om kursen i sin helhet och gör din anmälan här.

Sista dag för anmälan till kursen är den 26 april.