Att paketera kunskapstillgångar

Det tredje och avslutande seminariet inom ramen för den poänggivande kursen Strategisk hantering av forskningsresultat.

Nu har du koll på vilka kunskapstillgångar du har och hur användandet av dem kan regleras. Då är nästa steg att utvärdera vilka av dessa som är värda att utveckla vidare, och i så fall hur. Vi beskriver olika nyttiggörandemodeller och hur värdeskapandet kan göras finansiellt hållbart. Avslutningsvis får du en introduktion till de stödfunktioner som finns tillgängliga för dig som forskare om du vill gå vidare och nyttiggöra resultat från din forskning.

För doktorander och forskare inom alla ämnesområden
Detta seminarium är det tredje och sista inom kursen Strategisk hantering av forskningsresultat. Kursen vänder sig till doktorander och forskare inom alla ämnesområden vid Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursens tre seminarier:
Seminarium 1: Att identifiera kunskapstillgångar - onsdag 3 maj, kl. 09.15-12.00, Blåsenhus
Seminarium 2: Att kontrollera kunskapstillgångar - onsdag 10 maj, kl. 09.15-12.00, BMC
Seminarium 3: Att paketera kunskapstillgångar - onsdag 17 maj, kl. 09.15-12.00, Ångström

Mer information och anmälan

Läs mer om kursen i sin helhet och gör din anmälan här.

Sista dag för anmälan är den 26 april.