Medieval dreams, hallucinations and phantasmata: Between perception and cognition

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset
  • Föreläsare: Steven Kruger, CUNY m.fl.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Sista anmälningsdag: 2023-04-09 kl. 23:59.
  • Kontaktperson: Mikhail Lopatin
  • Antal platser: 125 (Varav 4 är bokade)
  • Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
  • Konferens

Ett forskningsseminarium arrangerat av institutionen för musikvetenskap 12-13 april 2023.